استخدام

نساجی آپادانا در خصوص تکمیل لیست کارکنان خود در حال استخدام نیرو های جدید است، می توانید از طریق فرم زیر اطلاعات خود را در اختیار ما بگذارید، بعد از بررسی با شما تماس خواهیم گرفت.

    طراحی و اجرا توسط chiadesign ChiaDesign